Publicacións

C21 pide o arranxo dun tramo de baldosas na beirarrúa da Rúa Concordia.

Imaxe
  Dentro da nosa campaña #tuiseguro, os liberais de Tui ven de solicitar por rexistro de entrada a reparación das baldosas que lindan ca entrada duns garaxes na Rúa Concordia. Ditas pezas están levantadas, quebradas e soltas supoñendo un perigo para os transeúntes ao tempo que a beirarrúa vai deteriorándose máis e máis a medida que entran e saen os vehículos dos garaxes interiores. O noso concelleiro, José Palacín, considera que: “A Concordia, sendo una das arterias principais de Tui, é tamén unha das grandes marxinadas polos investimentos públicos”, e solicitan unha reforma pero – matizan - “Sen que esta afecte a súa idiosincrasia de porta de Tui nin a súa capacidade de aparcamento”.

C21 solicita que se revisen os pilares do pavillón do CEIP de Guillerei e que se solvente o problema de humidades e outras melloras para este centro.

Imaxe
O noso concelleiro, José Palacín, dentro da campaña liberal #tuiseguro, ven de solicitar por rexistro unha petición para que se revisen os pilares da parte frontal do pavillón do CEIP de Guillarei que se atopan afectados por unha corrosión aparentemente debida as humidades que se filtran dende o parque contiguo. Esta enfermidade do formigón comezou a manifestarse de forma severa a raíz das obras do parque infantil e podería darse debido a filtracións de auga porque a parede do pavillón linda ca parcela axardinada e en parte queda soterrado pola mesma. Os liberais pedimos unha diagnose da situación dos pilares e a reparación do problema que non parece moi difícil debido a que o rego de recollida de augas da parcela contigua aparenta non cumprir ca súa función debidamente. Do mesmo modo, José Palacín, aínda consciente de que son parcelas de entidades diferentes, pide un acceso en mellores condicións dende o colexio ao parque contiguo posto que a rampa actual non cumpre os requisitos míni

C21 solicita que se limpen as beirarrúas e marxes na N – 550 por Guillarei.

Imaxe
  Os centristas liberais continuamos traballando por tódalas parroquias da demarcación de Tui co obxecto de que o Goberno Local limpe as marxes das estradas e vías. Nesta ocasión, o noso concelleiro, José Palacín, solicitou por rexistro que se tramite a limpeza das beirarrúas en todo o percorrido da estrada N 550, sobre todo no tramo que vai dende a gasolineira a rotonda de acceso a autovía. Para C21 manter limpos os marxes non é so unha cuestión de practicidade no tránsito ou de imaxe das contornas, senón a mellor das medidas contra a prevención de incendios.    Prensa Radio Municipal de Tui. Noticias 13,30 do día 18 de Xullo de 2022. Telemariñas.    

C21 solicita ao Goberno un paso de cebra con badén na Rúa Augusto González Besada.

Imaxe
  O noso concelleiro, José Palacín, acaba de solicitar por rexistro que se artelle un baden no paso de cebra da Rúa Augusto González Besada, a saída da Praza da Inmaculada. O cambio de altura que se dá ao entrar na rúa dende a beirarrúa supón un problema para as persoas con deficiencias de mobilidade e varios transeúntes levan tropezado nese lugar. C21 é coñecedor de que o Goberno socialista ten proxectado a humanización desta rúa pero os liberais non compartimos nin aceptamos dito proxecto en tanto en canto non se arranxe o problema do aparcamento, se aperture a rúa Ourense e se realice un estudo de impacto de dita humanización sobre o comercio, a hostalería, o tráfico e sobre a vida das persoas.

C21 solicita que se interveña contra o deplorable estado do Camiño do Castro en Ribadelouro.

Imaxe
  Converxencia 21 continúamos ca nosa labor de fiscalización do estado das parroquias. José Palacín acaba de introducir por rexistro unha petición para que se arranxe o Camiño do Castro en Ribadelouro, unha vía que presenta un grado inadmisible de deterioro, tanto nas súas marxes, con continuos derrubes de terra e pedras, como no firme, salpicado por baches e vexetación. Por esta razón, os centristas liberais solicitamos unha intervención urxente e integral, sobre todo tendo en conta que no percorrido desta estrada existe un cruceiro que pode ser motivo de visita turística e que debe sinalizarse.   Prensa Radio Municipal de Tui. noticias 13,30 do día 08/06/2022 Telemariñas  

C21 solicita unha limpeza en Riomuíños e a recuperación do auga ao seu paso polo lavadoiro.

Imaxe
  O noso concelleiro, José Palacín, acaba de introducir por rexistro de entrada unha solicitude para que se limpe o Barrio de Riomuíños e sobre todo para que se recupere o fluxo de auga no canle do río ao seu paso polo lavadoiro. Os liberais expresamos “o noso pesar pola deficiente conservación dun espazo tan singular, sobre todo en plena tempada de peregrinación no Camiño, o cal ofrece unha triste imaxe de Tui polas herbas que invaden os marxes das estradas e incluso nas proximidades do lavadoiro”. Do mesmo modo, os centristas pedimos que se teña a canle do rio sempre limpa porque o abandono actual, afirmamos: “Resulta un maltrato deste ben etnográfico por parte do Concello, máis aínda cando está inserido nun ámbito de especial protección como é o histórico arrabal de Riomuíños. Os liberais solicitamos que o goberno se poña en contacto coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil para tramitar as pertinentes autorizacións de limpeza da canle que suministra auga ao antigo lavadoiro para q

Entrevista a José Palacín, concelleiro de C21 en Cadena SER.

Imaxe
Pulsar no enlace para escoitar entrevista en You Tube. Presentamos o video da entrevista que outorgou o noso concelleiro, José Palacín, na Cadena SER, a cargo de Marci Varela.    Nesta rolda analizánbase os tres anos de mandato do Goberno socialista na cidade de Tui e o futuro de C21 como alternativa.