Publicacións

Converxencia 21 solicita un informe dos “custes efectivos” nos servizos recen asumidos e das “achegas” realizadas con cargo a Remanente polo Goberno do Concello de Tui

Imaxe
  Entrevista na SER :  https://cadenaser.com/audio/1712061529496/ No Pleno o Goberno Local traía a recoñecemento un crédito extraxudicial e José Palacín, tras criticar “contundentemente” o modelo de xestión dos Socialistas de Tui, abstívose a cambio de que se elabore este informe e de licitar certos servizos. Os liberais tamén votaron en contra da subida do IBI. O concelleiro noso nunha longa e minuciosa intervención analizou de forma moi crítica o expediente de Recoñecemento de Crédito presentado polo Goberno Local neste último Pleno Ordinario e que a xuízo do voceiro “presenta graves eivas posto que se carece de crédito, o expediente afecta a estabilidade orzamentaria e por enriba, dende o punto de vista procedimental resulta preocupante, sobre todo no que se refire ao escaso axuste de moitas desas facturas a Lei de Contratación do Sector Público”, tal como sinala o informe do Departamento de Intervención. Ante o voto negativo cara a este expediente por parte do Partido Popular e

En relación ao colapso paulatino da Rúa Bispo Lago, C21 ven avisando dende fai tempo do afundimento de varias rúas e lémbralle ao Sr. Cabaleiro que C21 abriu a Rúa Ourense pola cara sur en 18 meses e a cara norte xa van para cinco anos.

Imaxe
  O noso concelleiro ven advertindo dende fai cinco anos, a través da campaña #Tuiseguro, do progresivo colapso desta rúa Bispo Lago e de outras como Antero Rubín, que para Palacín presentaba na parte superior unha fealdade manifesta, pero sobre todo, baixo o asfalto, un caos impropio dunha cidade digna. Tamén advertiu dos problemas de pluviais na Praza da Estrela e do afundimento preocupante da rúa Martínez Padín, considerando tímida a actuación do Goberno Municipal a pesares da emerxencia do asunto e empregando o diñeiro público en obras absurdas como na rúa Lugo. Palacín recoñece, iso si, que tras varios rexistros de entrada o executivo de Enrique Cabaleiro tomou cartas en Antero Rubín e Canónigo Valiño, si ben cunha actuación polémica polo levantamento inadecuado das pedras centenarias do cruce, precisamente, con Bispo Lago. Respecto desta posible actuación na rúa Bispo Lago ou Rúa Nova o rexedor realizou unha serie de declaracións na prensa que para Palacín supoñen “un exercic

C21 solicita a inmediata recollida dos restos das podas nos Xardíns da Alameda.

Imaxe
  O noso concelleiro, José Palacín, acaba de introducir un rexistro de entrada para que o Goberno Local mande recoller a maior brevidade os restos das podas que se deixaron tiradas no Xardín da Alameda. Os liberais afirmamos que fai semanas que se podaron as árbores pero as ramas extraídas continúan abandonadas no chan, servindo incluso como refuxio de ratas e constituíndo en xeral un elemento de insalubridade. C21 plantexará esta cuestión en Pleno, si para ese día non se acometeu a labor de retirar eses restos.

PSOE e BNG impoñen o Imposto de Plusvalía. Palacín: "Comeza unha era de depredación fiscal contra os tudenses""

Imaxe
No Pleno de onte materializouse a reintrodución do Imposto de Plusvalía a proposta do Goberno Socialista e cos votos favorables dos membros do Goberno é do BNG. Este inxusto tributo fiscal fora suprimido polo Goberno de Converxencia 21, sendo Alcalde Carlos Vázquez Padín en 2018 por varias razóns:  1) Convicción de que o gravame nas transaccións de bens patrimoniais tanto por venta, como por doazón ou sucesión son un abuso do Estado, unha intromisión inaceptable nos dereitos do individuo sobre a súa propiedade privada. 2) Os cartos deben estar nas mans dos seus lexítimos propietarios en vez de nas arcas do ineficiente Estado que cada vez emprega máis os recursos en alimentar a industria política. Do mesmo modo, unha estratexia de baixos impostos dinamiza a economía e isto non é alleo a Tui. 3) Concretamente este imposto, naqueles intres estaba sendo sometido a lupa do Tribunal Superior de Xustiza Europeo, incluso do Supremo e do Constitucional do propio Estado Español, porque